Toate categoriile
Toate categoriile

Termeni și condiții

1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

Comenzi.md – este denumirea comercială a magazinului-online aparținând companiei ÎCS TRIGOR AVD SRL., persoană juridica cu sediul în R.Moldova, MD-2023, mun.Chișinău, str. Otovasca nr.17,  având numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1002600041675 (data înregistrării de stat: 15.08.2001)

 

VânzătorComenzi.md, compania ÎCS TRIGOR AVD SRL.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont pe Site şi efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Comenzi.md (electronic, telefonic, fax) sau în baza unui acord de utilizare existent între Comenzi.md şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conţinut pe Site. Nickname-ul este asociat informaţiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – sectiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi, etc.).

Wishlist – secţiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să-şi creeze Liste favorite.

Lista – pagina web din Wishlist în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le consideră a fi preferate şi pe care, ulterior, le poate adăuga în („coş de cumpărături”).

 

Site – domeniul www.comenzi.md şi subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţă fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Conţinut
• toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative şi de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către producător.

Comentariu – apreciere sau observaţie, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formulă de adresare către alţi Utilizatori/Clienti/Cumparatori cu scopul de a obţine informaţii despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informaţie scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicaţie oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuţii.

Document – prezentele Termene şi Condiţii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronică (e-mail) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a promotiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către Comenzi.md, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vânzător, sau prin palata cash, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telephonic, e-mail, fax, sms) prin care Vânzătorul işi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul işi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis, dacă este cazul, de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuarii unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărator.
Pentru motive justificate Comenzi.md îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Comenzi.md. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clientii al Comenzi.md, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, Comenzi.md işi rezervă dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

3.4. Comenzi.md poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care Comenzi.md are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (MDL) şi includ T.V.A.

3.6. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător. Responsabilitatea pentru aceasta acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.8. Dupa un anumit număr de zile de la achiziţionarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului posibil i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziţionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisa de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienţi/ Cumpărători de pe Site şi se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii şi în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva Comenzi.md, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens in mod direct sau indirect.

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decat cel original intentionat de Comenzi.md.

5.3. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în cosul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpăratorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărator, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpăratorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpăratorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Comenzi.md, în cazul plăţii online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 30 (treizeci) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:
6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el insuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.7. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de catre Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.1. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
7.1.2. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
7.1.3. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărator;
7.1.4. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
7.1.5. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vanzatorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânăatorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumparator sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare.

8. CONFIDENŢIALITATE
8.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzatorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vănzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. Comenzi.md nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a Comenzi.md, Clientul/Cumpărătorul işi oferă consimţământul expres, in limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai Comenzi.md: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Comenzi.md poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele Comenzi.md sunt transmise direct sau prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de Comenzi.md. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

9.2. În momentul în care, Clientul işi crează un Cont pe Site, are posibilitatea să işi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Comenzi.md în acest sens.

9.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau apelând la numerele din secţiunea Contacte.

9.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

10. FACTURARE – PLATA

10.1. Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul site-ului www.comenzi.md  includ T.V.A. conform legislatiei in vigoare.

10.2. Preţul, modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţiei în vigoare.

10.3. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpăratorului îi revin obligaţiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul işi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de catre Comenzi.md in Contul sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obliga sa livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumparator.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul Republicii Moldova, municipiul Chişinău.

11.4. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

12. GARANŢII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către comenzi.md, cu excepţia a celor Bunuri resigilate, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislatiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (exceptie Bunurile resigilate), în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

12.2. În cazul Bunurilor vândute şi livrate de Comenzi.md, certificatele de garanţie sunt emise de parteneri de service Comenzi.md.

13. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, dupa efectuarea plaţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

14. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

15. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări şi Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienţi/Cumpărători, în secţiunile “Întrebările şi răspunsurile clienţilor” şi “Review-uri”. Informaţiile înscrise pot fi atât pozitive, cât şi negative, şi se vor referi la caracteristicile şi modul de folosire al unui produs sau serviciu.

Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Intrebare/Răspuns în secţiunile menţionate, se angajează să respecte următoarele reguli:

- să facă referiri doar la caracteristici şi/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informaţii legate de aspecte ce se pot schimba (preţ sau oferte promoţionale) sau informaţii care ţin de modul desfăşurării Comenzii;
- să folosească doar limba română. Sunt permise şi cuvintele sau expresiile care, desi nu sunt considerate româneşti, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
- să utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
- să se asigure de încadrarea corectă a conţinutului introdus pe Site astfel: orice Intrebare va fi înscrisă în secţiunea “Întrebările şi răspunsurile clienţilor”, şi orice Review va fi înscris în secţiunea “Review-uri”;
- să se asigure că informaţiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînşelătoare şi în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părţi, drepturile de autor, de marca comercială, de licenţă sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Conform cerintelor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Comenzi.md  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează.

16.1. Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda Cumparatorul declară şi acceptă ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Comenzi.md şi işi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către Comenzi.md , afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Comenzi.md, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumătorului. De asemenea, Cumpărătorul îşi dă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Comenzi.md atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinatate.

17. FORŢA MAJORĂ

17.1. Nici una din părţi nu va fi raspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forta majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul Contract este supus legii moldoveneşti. Eventualele litigii aparute între Comenzi.md şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti moldoveneşti competente din Municipiul Chişinău.